Милорад М. Петровић Сељанчица (1875-1921) - Живот (ни)је бајка
Чудна је судбина неких наших стари(ји)х песника: песме су им још за живота постале толико популарне да су зашле у народ и поистоветиле се са народним творевинама, а они сами, њихови аутори, остали су заборављени. Живео тешко, заборављен од свију и свакога, тешко болестан и без икакве неге траје своје последње дане Милорад М. Петровић, богомдани песник СЕЉАНЧИЦА, један од најзнаменитијих песника у Српству.

Неке од песама Милорада Петровић које су обрадили композитори

Милорад Петровић Сељанчица и Јован Јовановић Змај
Певани песници Милорад М. Петровић
Када је реч о најпеванијим српским песницима ту су се, убедљиво издвојили Милорад Петровић Сељанчица и Јован Јовановић Змај, први са 11, а други са 10 песама.
Сетимо се само песама: "Јесен стиже, дуњо моја", ("Не варај јарана"), "Мој, дилбере, рођо моја", "Не лудуј, Лело" и друге. Учитељ и песник Милорад Петровић Сељанчица написао је много познатих песама које су доживеле трајно музичко уобличавање .
"Играле се делије"
Ове стихове компоновао је Божидар Јоксимовић и 1919. унео је у своју свиту "Песме из младости".
"Милорад М. Петровића песме ушле су у народ и певају се још а да се скоро сасвим заборавило ко је њихов аутор. Готово да нема значајног српског композитора који није музички обрадио (најчешће за хор) неку његову песму. Сељанчица је почетком двадесетог века био песник којег су, управо због апсолутне доминације звучног над семантичким, пригрлили српски (и други) композитори: Исидор Бајић, Станислав Бинички, Јосип Берса, Јаков Готовац, Антун Доронић, Бладимир Ђорђевић, Даворин Јанко, Божидар Јоксимовић, Драгутин Јелачић, Петар Коњовић, Петар Крстић, Јосиф Маринковић, Коста Манојловић, Милоје Милојевић, Стеван Мокрањац, Иван Матетић - Роњгов, Јован Србуљ, Роберт Толингер, Стеван Христић..."
Играле се делије (музика: Исидор Бајић, Божидар Јоксимовић)
Извођачи: Предраг Гојковић Цуне, Предраг Живковић Тозовац, Секстет "Скадарлија", дует Бајић, Слободан Мулина, Б. Лазаревић, ..
Мој дилбере, рођо моја (музика: Станислав Бинички)
Извођачи: Радмила Димић, Мара Бубало, Зорка Буташ, Веселинка Ивановић, Анђелка Говедаревић, Бранкица Васић Гут, Нада Обрић, Сања Кесеровић, Нада Воденичар, ..
Чујеш душо (музика: Божидар Јоксимовић)
Не лудуј, Лело
Извођачи: Живан Милић & Секстет "Скадарлија", Аца Трандафиловић, Звонко Богдан, ..
Не варај јарана (музика: Божидар Јоксимовић)
Јесен стиже дуњо моја
Извођачи: Раша Павловић, Милан Прунић, ..
По градини месечина (музика: Исидор Бајић)
Извођачи: Даница Јовановић, Александар Дејановић, Звонко Богдан, Свилен конац, ..
Дођи, дођи ...
Зарудела шљива ранка
Извођаци: Радмила Димић, Анђелија Милић, Гордана Стојићевић, Душица Стефановић, Вера Ивковић ..
Мој јаблане (музика: Исидор Бајић)
Целог дана под јабланом
Извођачи: Соња Перишић, Живојин Томић, Душица Билкић, ..
Све док је твога благог ока (музика: Исидор Бајић)
 Извођачи: Даница Обренић, Ружица Протић, Мерима Његомир, Предраг Гојковић, Јоца Максимовић, Сања Кесеровић, Ђурић & Руњајић, Стеван Бачић, ..
Магла пала бисер роса покапала јоргован (музика: Исидор Бајић)
Извођачи: Гордана Лазаревић, ..
Чујеш душо (музика: Ст. Бинички)
Извођачи: Мушки хор, ..
Milorad Petrovic
 
© 2017 | Милорад Петровић | Дизајн: Марија Гајевић ( gajevic@gmail.com )|ОШ Коста Ђукић Младеновац, Термоенергетика